Jaarverslag 2013

Het totaal aantal vragen aan de Helpdesk Water is in 2013 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. Inhoudelijk was 2013 een jaar waarbij er minder aandacht was voor vragen over wetgeving en beleid en meer voor vragen over monitoring en de website. Het Handboek Water blijkt als informatiebron goed gebruikt te worden door onze doelgroep. De tevredenheid van onze klanten over beantwoording van vragen was hoog en de website wordt ook goed gewaardeerd.