Jaarverslag 2011

Dit jaar is voor het eerst het aantal vragen teruggelopen. Vooral de vragen over de Waterwet zijn verminderd, het bevoegd gezag kent de Waterwet steeds beter. Een flinke stijging is te zien in vragen van particulieren, met name tijdens de hoogwaterperiode begin 2011.

Het aantal unieke bezoekers is licht gestegen. Ook dit jaar zijn de onderdelen Waterwet en Watertoets meest bezocht. De informatie op de website is doorgelicht en er is inzichtelijk gemaakt welke informatie niet op de website thuis hoort.