Koelsystemen

De Europese Commissie heeft de BREF koelsystemen vastgesteld in 2001. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze horizontale BREF heeft betrekking op industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel. Koelinstallaties met ammoniak, (H)CFK’s en andere koelmiddelen zijn nadrukkelijk uitgesloten.

De volgende installaties komen in de BREF aan bod:

  • open koelwatersystemen (met of zonder koeltoren)
  • open recirculatiekoelsystemen (natte koeltorens)
  • gesloten koelsystemen
  • luchtgekoelde koelsystemen
  • gesloten natte koelsystemen
  • gecombineerde natte/droge (hybride) koelsystemen
  • open hybride koeltorens
  • gesloten hybride torens

[download scope] (pdf, 126 kB)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


koeltoren

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.