Keramische industrie

De Europese Commissie heeft de BREF keramische industrie vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

De BREF dekt activiteit 3.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De keramische industrie maakt gebruik van een grote verscheidenheid van ruwe materialen en behandelingstechnieken. De variatie in de keramische industrie is dus groot. Maar allemaal maken ze gebruik van klei of ander voornamelijk anorganische materialen. Dit anorganisch materiaal wordt gevormd, gedroogd en verhit tot een eindproduct.

De BREF maakt een onderscheid tussen verschillende producten, te weten:

  • vloer- en wandtegels
  • bakstenen en dakpannen
  • aardewerk en siergoed (huishoudelijke keramische producten)
  • vuurvaste producten
  • sanitair
  • technisch keramiek
  • grésbuizen
  • aggregaten van geëxpandeerde klei
  • anorganisch gebonden slijpproducten

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


steenfabriek

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.