BBT-conclusies IJzer- en staalproductie

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 8 maart 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies:

  • 1.3 de productie van cokes
  • 2.1 het roosteren of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts
  • 2.2 de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur

De BBT-conclusies betreffen in het bijzonder de volgende processen:

  • het laden, lossen en transport van bulkgrondstoffen.
  • het samenvoegen en mengen van grondstoffen.
  • het sinteren en pelletiseren van ijzererts.
  • de productie van cokes uit cokeskool.
  • de productie van gesmolten metaal in het hoogoventraject, inclusief slakkenverwerking.
  • de productie en raffinage van staal met het oxystaalprocede. Dit is inclusief panontzwaveling bij voorbewerking, panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking.
  • de productie van staal in vlamboogovens, inclusief panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking- het continugieten.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


staalproductie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.