Non-ferrometalen

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 30 juni 2016 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 2.1, 2.5 en 6.8 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU:

  • 2.1: het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts
  • 2.5: de verwerking van non-ferrometalen
  • 6.8: de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering

Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende processen en activiteiten:

  • de primaire en secundaire productie van non-ferrometalen
  • de productie van zinkoxide uit dampen tijdens de productie van andere metalen
  • de productie van nikkelverbindingen uit residulogen tijdens de productie van een metaal
  • de productie van calciumsilicium (CaSi) en silicium (Si) in dezelfde oven als de productie van ferrosilicium
  • de productie van aluminiumoxide uit bauxiet voorafgaand aan de productie van primair aluminium, als dit integraal deel uitmaakt van de productie van het metaal
  • de recycling van aluminiumzoutslakken
  • de productie van koolstof- en/of grafietelektroden

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.