BBT-conclusies voor de productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 9 april 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies:

3.1. De productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide, die omvat:

  • a.productie van cementklinker in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag, of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
  • b.productie van ongebluste kalk in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
  • c.productie van magnesiumoxide in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Bij punt 3.1 (c) hierboven geldt het volgende. Deze BBT-conclusies hebben uitsluitend betrekking op de productie van MgO met de droge procesroute op basis van gedolven natuurlijk magnesiet (magnesiumcarbonaat - MgCO3).

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


cementtruck

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.