Productie van platen en panelen op basis van hout

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 24 november 2015 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies gelden voor IPPC-installaties die vallen onder de IPPC-categorie 6.1c van bijlage I van de Richtlijn industriele emissies (2010/75/EU).

De BBT-conclusies gaan vooral over:

  • de fabricage van platen en panelen op basis van hout
  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren
  • de fabricage van geïmpregneerd papier met harsen

De BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten en processen:

  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die geen hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren
  • het lamineren, het lakken of het schilderen van onbewerkte platen

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.