Ferro metaalbewerking

De Europese Commissie heeft de BREF Ferro metaalbewerking vastgesteld in 2001. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 2.3a en 2.3c van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BREF behandelt het warmwalsen, koudwalsen en -trekken, thermische metaalbekleding en de bijbehorende voor- en nabehandeling van de staalproducten.

Categorie 2.3a van bijlage I van de Richtlijn noemt uitdrukkelijk warmwalserijen (> 20 t/h). Maar de BREF behandelt ook koudwalserijen en bijbehorende processen als beitsen en ontvetten.

Categorie 2.3.c van bijlage I heeft betrekking op het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal (>2 t/h). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen continu thermische bekleding van staal en de thermische bekleding van gefabriceerde staalproducten. Daarom maakt ook het discontinu thermisch bekleden van staalproducten deel uit van deze BREF. Thermisch bekleden van staalproducten heet ook wel loonverzinken,

[download scope (pdf, 145 kB)]

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.