Anorganische bulkchemie (ammoniak, zuren en kunstmest)

De Europese Commissie heeft de BREF Anorganische bulkchemie (ammoniak, zuren en kunstmest) vastgesteld in 2007. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 4.2 en 4.3 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies, uitgezonderd 4.2d en 4.2e. De BREF bevat een algemeen gedeelte en een aantal voorbeeldprocessen:

 • Ammoniak
 • Salpeterzuur
 • Zwavelzuur
 • Fosforzuur
 • Fluorwaterstofzuur (vloeizuur)
 • NPK-meststoffen (nitrofosfaat en ‘mixed acid route')
 • Ureum
 • Ureas
 • Ureum ammoniumnitraat
 • Amoniumnitraat/calcium amonium nitraat
 • Superfosfaat (SSP/TSP)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.