Afvalbehandeling

De Europese Commissie heeft de beste beschikbare technieken (BBT)-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd op 17 augustus 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies afvalbehandeling gaan over activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 5.1: verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen
  • 5.3 a en b: verwijdering en/of nuttige toepassing van ongevaarlijke afvalstoffen
  • 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen
  • 6.11: zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wel moet het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 5.1, 5.3 of 5.5 wordt uitgevoerd.

Deze BBT-conclusies gaan niet over IPPC-categorie 5.4 stortplaatsen of IPPC-categorie 5.2 afvalverbranding.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.