Stapsgewijs: uitgebreide procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een te verlenen vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De linker kolom geeft de procedurele fases weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de pagina overzicht: uitgebreide procedure Wabo vindt u in het kort alle belangrijke handelingen.

Aanvraag

Awb

Wabo

Inhoud
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Indiening
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Bevestiging
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Aanvraag buiten
behandeling laten
Basis - Resultaat
Verklaring van
geen bedenkingen
- Basis Resultaat

Ontwerp

Awb

Wabo

Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat
Terinzagelegging Basis Aanvulling Resultaat
Zienswijzen Basis Afwijking Resultaat

Beslissing op aanvraag

Awb

Wabo

Reactie op
zienswijze
Basis Aanvulling Resultaat
Beslistermijn en
beslissing op aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat
Terinzagelegging Basis - Resultaat

Beroep

Awb

Wabo

Inwerkingtreding Basis Afwijking Resultaat
Beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat

Hoger beroep

Awb

Wabo

Hoger beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat