Informatie overstromingsrisico's voor Brzo-bedrijven

Bedrijven zijn verplicht om informatie over overstromingsrisico's op te nemen in de beschrijving van de scenario's in het veiligheidsrapport. Deze verplichting staat in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Een bedrijf kan de kans op een overstroming schatten met gegevens van de overheid. Dit staat in de toelichting op artikel 13 van de Regeling risico's en zware ongevallen (Rrzo).

Deze informatie is te vinden in het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Relevante gegevens uit het LIWO zijn beschikbaar voor Brzo-bedrijven.