De verhalenreeks 'Het verhaal van de rivier'

Nieuwe rivierkennis publiceert het Platform Rivierkennis in de reeks Het verhaal van de rivier. In deze reeks delen deskundigen van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat hun systeemkennis van de verschillende riviertakken en wordt deze systeemkennis aangevuld met gidsprincipes.

'Het verhaal van de rivier' is er om kennis te delen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met partners waarmee we samenwerken aan de inrichting van rivieren. Dat is belangrijk. Inzicht in hoe de rivier zich gedraagt en ontwikkelt vormt de grondslag van rivierbeheer.

Deze verhalen geven een deskundig advies aan alle partijen die betrokken zijn bij het beheer en de inrichting van de rivieren. De inhoud is van specialisten van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat. Het Platform Rivierkennis publiceert actuele rivierkennis waarmee we de rivierfuncties op niveau kunnen houden.

NB: De verhalen bevat up-to-date kennis, verzameld door onafhankelijke deskundigen. Hierdoor vertegenwoordigen zij niet noodzakelijkerwijs de mening van de organisatie of van Rijkswaterstaat.

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe afleveringen van ‘Het verhaal van de rivier’. Daarnaast laten we de verhalen updaten zodra er nieuwe kennis beschikbaar is. Hieronder een overzicht van al verschenen en geplande afleveringen.

  1. Een generiek verhaal van de rivier
  2. Drie gebiedsspecifieke verhalen
  3. Themaedities

Het verhaal van de rivier

Het verhaal van de rivier een tweede versie

Het verhaal van de Rijntakken

Het verhaal van de Rijntakken

Het verhaal het Sediment

Het verhaal van de Maas

verhaal_van_de_maas

Het verhaal van de Rijn-Maas monding

verhaal_van_de_rijn-maasmonding