De verhalenreeks “Het verhaal van de rivier”

Nieuwe rivierkennis publiceert het Platform Rivierkennis in de reeks ‘Het verhaal van de rivier’. In deze reeks brengen deskundigen van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat hun systeemkennis van de verschillende riviertakken in en wordt deze systeemkennis aangevuld met gidsprincipes.

‘Het verhaal van de rivier’ is er om kennis te delen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met partners waarmee we samenwerken aan de inrichting van rivieren. Dat is belangrijk, omdat inzicht in hoe de rivier zich gedraagt en ontwikkelt de grondslag vormt van rivierbeheer. Deze verhalen zijn een deskundigenadvies aan alle partijen die betrokken zijn bij het beheer en de inrichting van de rivieren. De inhoud is afkomstig van specialisten van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat. Het Platform Rivierkennis faciliteert dat er actuele rivierkennis beschikbaar is om te werken aan het op niveau houden van de rivierfuncties.

NB: In de verhalen is de meest up-to-date kennis verzameld door onafhankelijke deskundigen. Hierdoor vertegenwoordigen zij niet noodzakelijkerwijs de mening van de organisatie of van Rijkswaterstaat.

Op deze pagina verschijnen regelmatig nieuwe afleveringen van ‘Het verhaal van de rivier’. Daarnaast laten we de verhalen updaten zodra er nieuwe kennis beschikbaar is. Hieronder een overzicht van al verschenen en geplande afleveringen.

  1. Een generiek verhaal van de rivier
  2. Drie gebiedsspecifieke verhalen:
  3. Thema-edities:
    • Het verhaal van het sediment (in ontwikkeling) “


Het verhaal van de rivier

Het verhaal van de rivier een tweede versie

Het verhaal van de Maas

verhaal_van_de_maas

Het verhaal van de Rijn-Maas monding

verhaal_van_de_rijn-maasmonding