Het verhaal van de Maas

In deze aflevering van ‘Het verhaal van … ‘ komen rivierdeskundigen aan het woord over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maas, de verstoorde balans en de opgaven en uitdagingen. Deskundigen brengen gidsprincipes voor beleid en beheer van de rivier in. Deze titel draagt bij aan de maatschappelijke discussie over de inrichting van de Maas.

Het Verhaal van de Maas is inhoudelijk en heeft geen beleidsmatige, juridische of financiële status. De betrokken deskundigen hopen een open discussie te starten om zo gezamenlijk te werken aan een mooie toekomst van de Maas.