Het verhaal van het Sediment

Afgelopen jaar zijn al verschillende Verhalen van ... verschenen. Deze verhalen beschrijven het riviersysteem voor de Rijntakken, de Maas, en de Rijn-Maasmonding. Het Verhaal van het Sediment is een speciale uitgave en geeft een verdiepingsslag van het thema 'sediment'.

Op de rivierbodem vinden veranderingen plaats door sedimentatie en erosie van grind, zand en klei. Deze veranderingen werken door in hoog- en laagwaterstanden, grondwaterstanden en de waterverdeling tussen riviertakken en tussen het zomer- en winterbed.

Dit heeft invloed op de riviergebonden functies waardoor het belangrijk is om kennis hierover te bundelen en te delen in dit verhaal. Het verhaal van het Sediment laat de historische trends zien en de huidige ontwikkelingen in de riviermorfologie. Ook geeft gidsprincipes voor duurzaam rivierbeheer.

Het Verhaal van het Sediment is inhoudelijk en heeft geen beleidsmatige, juridische of financiële status. De betrokken deskundigen hopen met de beschreven inzichten een open discussie te starten te komen tot een visie op het sedimentmanagement in de rivieren.

Het verhaal is te lezen op de Rijkswaterstaat Rapportendatabank.

Verhaal van het Sediment