Het verhaal van de Rijn-Maasmonding

Deskundigen nemen de Rijn-Maasmonding kritisch onder de loep. Daarbij is aandacht voor ontwikkeling, opgaven en uitdagingen. Zij vormen de context van het rivierbeheer en voor besluitvorming over de inrichting van het gebied van de Rijn-Maasmonding. Gidsprincipes voor beleid, beheer en inrichting passeren de revue. Het Verhaal van de Rijn-Maasmonding is signalerend en agenderend.

De focus is inhoudelijk waardoor consequenties voor beleid, wet- en regelgeving en financiën minder aan bod komen. Door het Verhaal van de Rijn-Maasmonding te delen hopen de deskundigen een open discussie te starten om gezamenlijk te werken aan de toekomst van de Rijn-Maasmonding.

Verhaal van de Rijn-Maas monding

verhaal_van_de_rijn-maasmonding