Het verhaal van de Rivier

Dit is de tweede versie van ‘Het verhaal van de rivier’ uit 2017. Deze editie bevat een overkoepelend verhaal over de Rijn en de Maas. Het is update én verrijking. Gidsprincipes voor rivierbeheer en inrichting van het rivierengebied worden gegeven met het doel om alle rivierfuncties in balans te krijgen. De kennis is afkomstig van rivierspecialisten van Deltares en Rijkswaterstaat. De update bundelt kennis van experts van Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, en Provincie Gelderland vanuit het perspectief ‘benutten en beleven van het rivierengebied’.

De status van Het verhaal van de rivier is inhoudelijk. Consequenties voor beleid, wet- en regelgeving en financiën blijven buiten beschouwing. Dit verhaal heeft daarom geen beleidsmatige, juridische of financiële betekenis.