Moet bij een uitredepunt op maaiveld, de hoogte van het maaiveld ingevoerd worden als polderpeil?

Binnen RisKeer kan voor een piping berekening als binnendijkse waterstand alleen een polderpeil opgegeven worden. Moet bij een profiel, waarbij opbarsten optreedt bij de binnenteen, het maaiveldniveau handmatig als polderpeil ingevoerd worden?  Of moet  het polderpeil ingevoerd worden omdat RisKeer de waterstand binnendijks zelf omrekent naar het maaiveldniveau?

Bij verschuiven van het uittredepunt van een sloot naar een locatie bij het maaiveld, moet handmatig het polderpeil gewijzigd worden naar het
maaiveldniveau.

[189305]