Bij het invoeren van P_ns staat een dimensie: "1/jaar". Klopt dit wel?

Bij het invoeren van de  "faalkans van sluiting van een geopend kunstwerk" (P_ns)  staat in RisKeer en in de RisKeer handleiding een dimensie: "1/jaar". Klopt dit wel?

Het blijkt dat er onduidelijkheid ontstaat doordat in de Riskeerhandleiding en het -invulscherm sprake is van een faalkans 'per jaar', terwijl dit 'per vraag' moet zijn. In de schematiseringshandleiding is dit wel goed beschreven. Wij hopen dit in een volgende versie van Riskeer op te lossen.