Wat is er verbeterd aan de nieuwe assemblage tool welke in RisKeer is opgenomen?

De volgende wijzigingen/verbeteringen zijn doorgevoerd:
- Gewijzigde assemblage van de sporen STBI en STPH;
- Toetsresultaten en –oordelen van STBU zijn nu afhankelijk van normkeuze (signaleringswaarde/ondergrens);
- Kunstwerken (langsconstructies) kunnen nu ook als vakken worden meegenomen tijdens de assemblage;
- Er is een mogelijkheid tot (eenvoudige) gevoeligheidsanalyses (zie hoofdstuk 14 van de gebruikershandleiding Ringtoets v18.1.1) ;
- Hydraulische belastingen kunnen ook bij andere herhalingstijden worden afgeleid;
- Daarnaast zijn enkele bekende fouten in de excel tool hersteld (zie QA assemblage )