Welke gebreken zijn bekend van de Excel assemblage tool?

Onderstaande gebreken zijn bekend:
1. Bekend is dat er iets fout gaat bij de assemblage van grote vakken. Ons advies is daarom  om de vakken altijd kleiner dan 100 meter te kiezen. Bij vakken groter dan 500 meter zijn er verschillen waarneembaar. Deze verbetering van de assemblage tool van STBI en STPH is NIET verwerkt in de Excel assemblage maar wel in de nieuwe assemblage functionaliteit van RisKeer.
2. Voor het assembleren van langsconstructies in de (tijdelijke) Excel tool kan, net als voor andere kunstwerken, alleen gebruik worden gemaakt van een puntlocatie. Binnen de niewe assemblage tool van RisKeer is dit probleem verholpen. De kunstwerken worden dan zowel bij de beoordeling als bij het assembleren als vakken gedefineerd.

Voor het invoeren van de beoordelingsresultaten voor het spoor langsconstructies in de (tijdelijke Excel) assemblagetool wordt geadviseerd om per vak een referentiepunt te definiëren om de resultaten in de assemblagetool in te voeren. De consequentie van deze werkwijze in de assemblagetool is dat de langsconstructies niet in het gecombineerde vakoordeel van de dijkvakken wordt meegenomen (net zoals alle kunstwerktoetssporen worden deze apart gecombineerd). Door bijvoorbeeld alle toetsoordelen uit de assemblagetool ruimtelijk te presenteren in een GIS- programma, kan dit overzicht alsnog worden verkregen. Hiervoor zijn dus wel extra handelingen noodzakelijk.