Is de WBI-software geschikt voor windows 10?

In de hardware eisen, welke op de Helpdesk Water staan (https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/wbi-2017/) , staat: "Operating systeem: Nederlandstalige Windows 7 (64-bits) met meest recente service pack (geen Windows 8 of 10)"
Dit klopt echter niet meer, en daarom zal dit document worden aangepast. In het document staat echter ook:
"Voor wat betreft het operating systeem zijn al de uitgevoerde testen uitgevoerd op"de Nederlandstalige Windows 7 (64-bits) met het meest
recente service pack. Verwachting is dat de software zonder problemen zal draaien op Windows 8 en 10."
De verwachting is dat er met een overgang van MS-Windows 7 naar versie 10 geen problemen optreden.
De software wordt ook steekproefsgewijs op een MS-Windows 10 omgeving getest.
De installatie van de  WBI-software op het Windows 10 platform is door 3 onafhankelijke bedrijven uitgevoerd en getest.
De resultaten hiervan waren allen positief. Echter kan hiervoor geen garantie worden afgegeven aangezien de installatie ook hardware
afhankelijkheden bevat. Veel WBI gebruikers werken inmiddels al met MS-Windows 10, tot op heden hebben we geen meldingen gehad over verstoringen.

{18041537]