Hoe kan een grasbekleding direct op zand beoordeeld worden?

Wij hebben een aantal dijktrajecten die niet voldoen aan de toepassingsvoorwaarde voor de gedetailleerde toets GEKB, omdat de grasbekleding direct op een zandondergrond ligt. Hoe moeten we hier mee omgaan?

Gras op zand zal sneller eroderen dan gras op klei, ook als het een gesloten zode betreft. Hiervoor zijn in het kader van het WBI geen rekenwaarden voor afgeleid, waardoor de beoordeling in een toets op maat verder gaat. Een suggestie voor deze toets op maat is om te kijken naar het rapport: Onderbouwing kansverdelingen kritisch overslagdebiet ten behoeve van het OI2014v4, februari 2017, Deltares projectnummer 1230090-011, te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132665/1230090-011-geo-0006-v3-r-onderbouwing_kansverdelingen_kritisch_overslag.pdf. In Tabel 4.1 hiervan staan waarden van de kansverdeling van het kritisch overslagdebiet voor gras (gesloten zode) op zand voor verschillende golfhoogteklassen. Deze waarden zijn ontleend aan overslagproeven van gras op zand bij de Vechtdijk. Het GEKB resultaat met dit gemiddelde en standaardafwijking voor q_c geeft een indicatie of gras op zand voldoende sterk kan zijn, of dat er een kleilaag nodig is.

[17111245]