Welke waterkeringen hebben niet meer de primaire status?

In januari 2017 is de Waterwet gewijzigd en de nieuwe normering in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat van een aantal keringen de status van primaire waterkering vervalt. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/nieuwe-normering/
In de rapporten die u ook op bovenstaande pagina vindt zijn kaarten opgenomen van deze nieuwe situatie. U vindt deze trajecten ook op de Helpdesk Water in het nationaal basisbestand primaire waterkeringen (NBPW).

[7101484]