Factsheet Voorlopig Veiligheidsoordeel

In deze factsheet wordt het Voorlopig Veiligheidsoordeel nader omschreven, net als de criteria voor het toepassen ervan (inhoudelijk en procesmatig). Met een Voorlopig Veiligheidsoordeel kan de beheerder, hoewel niet wordt voldaan aan stopcriteria, toch besluiten voor deze eerste beoordelingsronde te stoppen met beoordelen. Het is daarmee een manier om focus aan te brengen en budget en capaciteit vrij te spelen in de beoordeling. Het Voorlopig Veiligheidsoordeel kan niet worden toegepast bij normtrajecten die evident niet aan de norm voldoen (categorie D) en dus versterkt moeten worden. Deze urgente trajecten zijn met name bepalend in het landelijk veiligheidsbeeld. De keuze voor een voorlopig veiligheidsoordeel vindt plaats aan de voorkant van het beoordelingsproces, bij de strategiebepaling. De factsheet bevat een vergelijk met het Definitief (volledig) Veiligheidsoordeel en een beslisboom die helpt bij de keuze voor een Voorlopig of Definitief Veiligheidsoordeel.