Factsheet Voorlopig Veiligheidsoordeel


In deze factsheet wordt het Volledig Veiligheidsoordeel nader omschreven, net als de criteria voor het toepassen ervan (inhoudelijk en procesmatig). Het Voorlopig Veiligheidsoordeel is voor de beheerder één manier om focus aan te brengen en budget en capaciteit vrij te spelen in de beoordeling.


Publicatiedatum
Omvang 852 kB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat