Factsheet Goed is goed genoeg

De eerste versie van deze factsheet is in 2017 opgesteld. In 2018 is deze versie geëvalueerd en zijn door de UvW voorstellen voor aanpassingen gedaan (versie 2). Inmiddels is, gebaseerd op (gebruikers)ervaringen, versie 3 beschikbaar. De factsheet geeft richting bij het bepalen van de beoordelingsstrategie en nadere duiding op de benodigde diepgang van de beoordeling, in aanvulling op hetgeen in MR Bijlage I (paragraaf 3.2.5) is opgenomen. De factsheets bevat diverse tips, onder meer over het maken van de vakindeling(en), het verwerken van gegevens tot schematiseringen en het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses t.b.v. het verkrijgen van een stabiel oordeel en daarmee antwoord op de vraag of de beoordeling terecht wordt gestopt.