Factsheet Goed is goed genoeg


Deze factsheet heeft als doel te helpen bij het inrichten en uitvoeren van een overstromingskansanalyse, binnen de kaders van de ministeriële regeling. De factsheet geeft richting bij het bepalen van de beoordelingsstrategie en nadere duiding op de benodigde diepgang van de beoordeling, in aanvulling op hetgeen in MR Bijlage I (paragraaf 3.2.5) is opgenomen.


Publicatiedatum
Omvang 728 kB
Jaar van uitgave
2020
Versie
3
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat