Factsheet Beoordelen Versterkingen

Er bleek behoefte aan een nadere toelichting op de beoordeling van vakken op het HWBP (MR Bijlage I, paragraaf 6.7) en op de beoordeling van recent versterkte/opgeleverde vakken (MR Bijlage I, paragraaf 6.8). De factsheet bevat een ondersteunend beslisschema dat de beheerder helpt door voor de beoordeling gebruik te maken van recent gemaakte ontwerpen of van ontwerpen van HWBP projecten die momenteel in verkenning, planuitwerking of realisatie zijn.