Factsheet Beoordelen versterkingen


Deze factsheet bevat een nadere toelichting op de beoordeling van vakken op het HWBP (MR Bijlage I, paragraaf 6.7) en op de beoordeling van recent versterkte/opgeleverde vakken (MR Bijlage I, paragraaf 6.8).


Publicatiedatum
Omvang 614 kB
Jaar van uitgave
2020
Versie
1.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat