AKWA 00.009 Mechanische zandscheiding Slufter, Evaluatie contract NZ805

Op initiatief van RWS Directie Zuid-Holland is in samenspraak met de Gemeente Rotterdam (GHR), RWS Directie Noordzee en RWS Dienst voor Weg- en Waterbouwkunde een grootschalig demonstratieproject uitgevoerd voor de scheiding van verontreinigde baggerspecie. Aanleiding voor de grootschalige proef was het verkrijgen van inzicht in hoeverre en op welke wijze de verwerkingsdoelstelling van 20% van klasse 2 t/m 4 in het jaar 2000 te realiseren is. Er is toen besloten tot een “grootschalig, meerjarig demonstratieproject”. De hoofddoelstelling van dit rapport is de evaluatie van de overeenkomst met nummer NZ 805 t.a.v. verwerken verontreinigde baggerspecie in de scheidingsinstallatie ‘Slufter’.