Circulaire sanering waterbodems (definitief)

Deze circulaire bevat informatie over het per 1 januari 2006 gewijzigde beleid voor de sanering van waterbodems.