Wanda-Locks

Wat doet de applicatie?

Met Wanda-Locks kan worden berekend hoeveel zout er via een schut(sluis)complex het zoete watersysteem in komt en wat de invloed van zoutlekbeperkende maatregelen op deze hoeveelheid zout, het zoutlek, is.

In Wanda-Locks wordt de werkelijkheid geschematiseerd d.m.v. bakjes met een bepaald volume en bepaalde saliniteit. In het transport van zout tussen deze bakjes worden drie processen beschouwd:

  • Het advectief transport van zout, het zout stroomt met het water mee.
  • Het diffusief tranport tussen twee bakjes, afhankelijk van bijvoorbeeld de mondingsgrootte en het dichtheidsverschil.
  • De dichtheidsstroming bij het openen van sluisdeuren, als gevolg van de abrupte overgang van dichtheden, het zogenaamde ‘Lock exchange process’.

Een berekening van de zoutlek is tijdsafhankelijk, en wordt beïnvloed door o.a. de waterstanden en het schutritme van de sluizen. De operatie van de sluizen, e.g. het nivelleren en het openen van de sluisdeuren, is daarom belangrijke input voor Wanda-Locks.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Wanda-Locks helpt ontwerpers van schutsluizen in de verkennings- en ontwerpfase van een nieuwe of bestaande schutsluis. Het model geeft voor schutsluizen, die zich op de overgang van zout naar zoet water bevinden, inzicht in de grootte van de zoutlek en de invloed van zoutlekbeperkende maatregelen daarop.

Laatste nieuws

Deltares heeft vanaf januari 2013 Wanda-Locks toegepast. Sinds begin 2016 is het mogelijk voor andere partijen om in opdracht van Rijkswaterstaat gebruik te maken van Wanda-Locks.

Contact

Uw vraag over Wanda-Locks kunt u stellen aan de servicedesk via het meldingsformulier.

Meldingsformulier

Links

nvt

Systeemvereisten

nvt

Download

nvt