TRIWAQ

Wat doet de applicatie?

Met TRIWAQ worden waterstanden, waterstromingen en concentraties van opgeloste stoffen berekend in open wateren. In een TRIWAQ-model kunnen waterstromingen en concentraties van opgeloste stoffen variëren met de diepte, de lengte en de breedte van een volume.

Het uitvoeren van een waterloopkundige simulatie met TRIWAQ gebeurt in combinatie met een modelschematisatie, een verzameling representatieve randvoorwaarden en een SIMONA-modelleur. TRIWAQ heeft een equivalent in twee dimensies: WAQUA.

TRIWAQ benadert het fysisch gedrag van een watersysteem nauwkeuriger dan WAQUA, maar heeft een langere rekentijd en groter geheugenbeslag. Voor veel toepassingen is WAQUA voldoende nauwkeurig.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

TRIWAQ helpt de plannenmakers om in beeld te krijgen welke effecten geplande ingrepen veroorzaken in een watersysteem. TRIWAQ wordt met name gebruikt bij grote verticale verschillen, zoals de uitstroom van zoet water uit de Nieuwe Waterweg in de Noordzee en randzeeën waar 3D-circulaties een grote rol spelen.

Laatste nieuws

Er is geen recent laatste nieuws.

Contact

TRIWAQ is onderdeel van het SIMONA pakket.

Neem contact op de Servicedesk SIMONA voor het melden van incidenten, wijzigingsverzoeken of het stellen van vragen.

Vul dit formulier in om contact op te nemen met de functioneel beheerder van SIMONA.

Links

Gerelateerde applicaties:

Documentatie

Documentatie voor gebruikers

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.