SWAN

Wat doet de applicatie?

SWAN (Simulating WAves Nearshore) is een computersimulatie van golven. Swan modelleert bijvoorbeeld:

  • golven in tijd en ruimte,
  • de invloed van wind, waterstroming en diepte op golven,
  • de onderlinge invloed van golven,
  • het breken van golven en het ontstaan van schuimkoppen.

SWAN is eveneens onderdeel van het Deltamodel.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

SWAN is er voor organisaties die het gedrag van golven als gevolg van wind willen onderzoeken of voorspellen, bijvoorbeeld om de gevolgen voor keringen in te schatten.

Deltares gebruikt SWAN, namens Rijkswaterstaat, in het kader van het Wettelijk ToetsInstrumentarium (WTI-2011), voor de bepaling van de maatgevende belasting op keringen.

Laatste nieuws

Kijk op deze website voor het laatste nieuws over SWAN.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Links

De volgende pagina is voor u van belang: www.swan.tudelft.nl.

Gerelateerde applicaties:

Documenten

Uitsluitend medewerkers van Rijkswaterstaat, Deltares en adviesbureaus die een opdracht uitvoeren voor het Ministerie van IenM kunnen ondersteuning vragen of een probleem melden. Zij kunnen dit formulier invullen.

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

SWAN is public domain software en eigendom van de Technische Universiteit Delft. Download SWAN hier.

Modelschematisatie(s)

Ga naar de voor Swan beschikbare  modelschematisatie(s).