SLIB3D

Wat doet de applicatie?

Met SLIB3D kan het transport en sedimentatie- en erosiegedrag van fijnkorrelig cohesief particulair materiaal, meestal 'slib' genoemd, worden gemodelleerd. Het is dus niet geschikt voor zandtransport.

Met SLIB3D kan een optimale strategie worden bepaald waarbij de kosten ten gevolge van terugstromen van slib en de extra kosten van transport naar een mogelijke alternatieve stortlocatie worden geminimaliseerd.

Het uitvoeren van een simulatie met TRIWAQ gebeurt in combinatie met een modelschematisatie, een verzameling representatieve randvoorwaarden en een SIMONA-modelleur.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

SLIB3D is ingezet bij het berekenen van de mogelijke effecten van de aanleg van Maasvlakte II op de slibconcentraties en daarmee het lichtklimaat voor de Nederlandse kust. Een andere toepassing van SLIB3D is het berekenen van paden en lotgevallen van in zee gestorte niet vervuilde baggerspecie.

Laatste nieuws

Er is geen recent laatste nieuws

Contact

SLIB3D is onderdeel van het SIMONA pakket.

Neem contact op de Servicedesk SIMONA voor het melden van incidenten, wijzigingsverzoeken of het stellen van vragen.

Vul dit formulier in om contact op te nemen met de functioneel beheerder van SIMONA.

Links

Gerelateerde applicaties:

Documentatie

Documentatie voor gebruikers

Systeemvereisten

Niet van toepassing.

Download

Niet van toepassing.