Simona

Wat doet de applicatie?

SImulatie MOdellen NAtte waterstaat kent vier modellen voor het simuleren van waterloopkundige fenomenen, zoals het getij en het transport van in water opgeloste stoffen.

  • WAQUA, voor de simulatie van de waterbeweging en transport van in water opgeloste stoffen in twee dimensies (2D)
  • TRIWAQ, voor de simulatie van de waterbeweging en transport van in water opgeloste stoffen in drie dimensies (3D)
  • SIMPAR, voor simulatie van deeltjes in water
  • SLIB3D, voor simulatie van slibtransport in het water

Daarnaast bevat SIMONA een groot scala aan software voor pre- en postprocessing.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

SIMONA helpt de plannenmakers om in beeld te krijgen welke effecten geplande ingrepen veroorzaken in een watersysteem.

SIMONA wordt ook als operationeel systeem ingezet, bijvoorbeeld voor de voorspelling van de waterstanden voor de Nederlandse kust. Organisaties als het KNMI, de Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland en Hydro Meteo Centra maken gebruik van SIMONA.

Laatste nieuws

Geen recent nieuws

Contact

Neem contact op de Servicedesk SIMONA voor het melden van incidenten, wijzigingsverzoeken of het stellen van vragen.

Vul dit formulier in om contact op te nemen met de functioneel beheerder van SIMONA.

Links

De volgende pagina is voor u van belang: Informatie over SIMONA.

Gerelateerde applicaties:

Documentatie

Documentatie voor gebruikers

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Ingenieursbureaus die projecten in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren kunnen een gebruiksovereenkomst tekenen voor het gebruik van SIMONA voor Rijkswaterstaat. Na registratie kunt u SIMONA dowloaden.

Deltares voert het beheer en onderhoud aan de SIMONA uit.