Sedisoil

Wat doet de applicatie?

Het model Sedisoil berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem. In het model wordt geen rekening gehouden met acute (toxische) effecten op de mens.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Sedisoil is een hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.