Sedisoil

Wat doet de applicatie?

Het model Sedisoil berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem. In het model wordt geen rekening gehouden met acute (toxische) effecten op de mens.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Sedisoil is een hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Niet van toepassing

Documenten

Hier vindt u de handleiding voor SediSoil.

Systeemvereisten

Niet van toepassing

Download

Download hier de zip-file met de benodigde bestanden en handleidingen