RWsOS

Wat doet de applicatie?

Het RWsOS instrumentarium bestaat uit zes Fews-systemen (Noordzee, Meren, Rivieren, RijnMaasmond, Droogteberichtgeving en Peilbeheer) en een HMC-systeem. Met deze systemen produceert Rijkswaterstaat verwachtingen van waterstanden, debiet, golven en stroming van Zwitserland tot IJsland.

Deze informatie wordt gebruikt voor het tijdig waarschuwen voor hoogwater en stormvloed, het tijdig maatregelen nemen tegen overstromingen, de dagelijkse waterberichtgeving, informatie bij calamiteiten, advisering en dagelijks waterbeheer, vlotte en veilige scheepvaart, efficiënt peilbeheer, besluitvorming bij watertekorten, uitvoering werkzaamheden en voor de recreatie.

De stappen in de applicatie zijn:

  • inwinnen metingen en verwachting (bijvoorbeeld uit weermodel KNMI),
  • controle van de invoer,
  • rekenen met modellen (zie SOBEK, Simona, Modelschematisaties),
  • controle van de uitvoer, het maken van specifieke producten en het verzenden hiervan.

Deels gaat dit automatisch en deels in interactie met de gebruiker. Veel resultaten worden vervolgens opgeslagen en gedistribueerd in Matroos.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De verwachtingssysemen worden gebruikt door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN), Waterverdeling bij droogte door de Landelijke Commissie Waterverdeling en Peilbeheer door diverse operators van VWM op sluizen en andere locaties in het land. Daarnaast hebben enkele ketenpartners van Rijkswaterstaat (KNMI, Waterschappen, buitenlandse partners) een Tribune-functie op RWsOS waarbij ze alleen de data kunnen bekijken.

Laatste nieuws

Het gehele instrumentarium wordt met vernieuwde hardware opgebouwd op het nieuwe Rijksrekencentrum.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Deze pagina is voor u van belang.

Gerelateerde applicaties:

Documenten

Hier vindt u .

Systeemvereisten

RWsOS-systemen draaien op dedicated hardware in rekencentrum (operationeel en uitwijk). De client is onder Windows7 beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.