Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Wat doet de applicatie?

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) – waarmee op landelijk niveau berekeningen kunnen worden gemaakt – en het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), een toolbox voor het maken van hydrologische modellen.

Met het LHM kunnen op landelijk niveau grond- en oppervlaktewaterstromingen worden berekend. Het LHM wordt op landelijk niveau ingezet voor beleidsverkenningen en –evaluaties (Deltaprogramma Zoetwater, voorzieningenniveau) en operationele toepassingen (LCW, operationeel peilbeheer IJsselmeergebied). Het levert de hydrologische randvoorwaarden voor de waterkwaliteitsmodellen op nationale schaal die worden ingezet voor beleidsevaluaties met betrekking tot meststoffen, bestrijdingsmiddelen en de KRW. Ook voor drinkwaterbedrijven is het LHM interessant aangezien een aantal winningsgebieden een grote invloedssfeer hebben. LHM is eveneens onderdeel van het Nationaal Water Model.

Het NHI is een verzameling van instrumenten voor het maken van hydrologische modellen. Modellen die gebruikmaken van de instrumenten in het NHI worden gezien als toepassingen van het NHI. Het NHI is gericht op het ontwikkelen van hydrologische modellen voor zoetwater beschikbaarheid, zoetwater verdeling en grondwaterdynamiek. Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding en verbeterde toegankelijkheid van het NHI als hydrologische ‘toolbox’.

Het instrumentarium van het NHI is opgebouwd uit diverse gekoppelde software tools:

  • Verzadigde zone (grondwater) - MODFLOW
  • Onverzadigde zone - MetaSWAP

Daarnaast kunnen oppervlaktewatermodellen gekoppeld zijn, zoals:

  • Regionaal oppervlaktewater - MOZART
  • Landelijk oppervlaktewater - DM (SOBEK)

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De resultaten van het LHM worden ingezet voor landelijk beleid en voor operationele ondersteuning voor de waterverdeling tijdens droogte. Het NHI met alle data en tools is voor iedere hydroloog in Nederland beschikbaar voor het maken van toepassingen afhankelijk van de vraag.

Laatste nieuws

NHI versie 3.02 is op 1 oktober 2014 opgeleverd. Binnenkort komen de rapportages van deze versie beschikbaar op de website.

Meer nieuws over het NHI vindt u op de nieuwspagina.

Contact

Contactgegevens voor het NHI vindt u op de contactpagina van het NHI.

Links

De volgende pagina is voor u van belang: www.nhi.nu.

Gerelateerde applicaties:

Documenten

Documentatie over het NHI vindt u op deze pagina.

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Een beschrijving van elke opgeleverde versie van NHI is beschikbaar via de website van het NHI. De tools in NHI zijn beschikbaar en bestaan uit de modelcodes (SOBEK, MODFLOW, MetaSWAP, et cetera) en uit software voor versiebeheer, workflow-management, aansturing en modelkoppeling.