Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).  De pagina's voor het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium zijn nu te vinden op IPLO Applicaties en Modellen - NHI.