Matroos

Wat doet de applicatie?

Matroos is een webbased distributiesysteem van de operationele verwachtingen van waterstanden, stroming, debieten en golven, van onder meer het Watermanagementcentrum Nederland. Matroos biedt een groot aantal services voor het bepalen van tijdreeksen of subgrids uit de griddata van de modellen. Hierbij zijn interpolaties in tijd, ruimte en verschillende coördinaatstelsels mogelijk. Daarnaast biedt Matroos een interface om op eenvoudige wijze tijdreeksen of griddata te visualiseren, onder meer via portals, met voorgedefinieerde figuren, voor specifieke doelgroepen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

MATROOS is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. Voor hen zijn verschillende servers ingericht. De belangrijkste klanten zijn het Watermanagementcentrum Nederland, de Kustwacht, regionale onderdelen van Rijkswaterstaat, internationale ketenpartners en waterschappen. Ook worden diverse figuren voor www.waterberichtgeving.rws.nl geproduceerd op basis van Matroos-data.

Voor internationale uitwisseling en het aanbieden van Open Data is ook een vrij toegankelijke matroos beschikbaar, te bereiken via http://noos.matroos.rws.nl. Hierin is een deelverzameling van de dataset te vinden.

MATROOS staat voor Multifunctional Access Tool foROperational Oceandata Services.

Contact

Vragen kunnen gesteld worden via de Servicedesk van Matroos.

Links

De vrij toegankelijke matroos is te vinden onder http://noos.matroos.rws.nl.

Gerelateerde applicaties:

Documenten

Er wordt een Matroos nieuwsbrief gemaakt. Alle Nieuwsbrieven zijn op deze pagina beschikbaar.

Systeemvereisten

MATROOS is een web-applicatie. Hiervoor is een internetaansluiting en een browser nodig.

Download

Geautoriseerde gebruikers kunnen data downloaden, via een interactieve interface of via automatische scripts (zie menu ‘direct’).