KRW-verkenner

Wat doet de applicatie?

De KRW-Verkenner geeft de gebruikers inzicht in de effectiviteit van maatregelen op het gebied van chemie en ecologie in relatie tot de KRW-doelstellingen. Daarnaast worden de kosten van de maatregelen meegenomen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De KRW-Verkenner kan ingezet worden tijdens de planfase, bij het opstellen van stroomgebiedsbeheersplannen en ook voor het evalueren van al uitgevoerde maatregelen.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.