Deltamodel

In de periode van 2012-2014 zijn met het Deltamodel de deltabeslissingen uit het Deltaprogramma onderbouwd. Deze deltabeslissingen zijn op Prinsjesdag 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wat doet de applicatie?

Het Deltamodel berekende de effecten van waterstaatkundige ingrepen op waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het zorgde voor de goede basisinformatie en maakte de onderlinge beïnvloeding van waterstaatkundige ingrepen duidelijk. Het Deltamodel was gericht op het hoofdwatersysteem en is ontwikkeld voor de aspecten waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het regionale watersysteem was meegenomen voor zover dit nodig was voor het bepalen van de landelijke waterverdeling.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Het Deltamodel is gebruikt ter ondersteuning van beleidsverkenningen en was niet gericht op andere vraagstukken, zoals operationeel waterbeheer of gedetailleerde ontwerpstudies. Beleidsmakers en bestuurders konden hiermee de consequenties van beleidsvoorstellen goed overzien.

Het Deltamodel werkte met scenario's die de bandbreedte van klimatologische, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen aangaven. De watervraagstukken van de deelprogramma’s konden in het Deltaprogramma in onderlinge samenhang doorgerekend worden. De maatschappelijke effecten van de doorgerekende maatregelen waren daarna ook onderling vergelijkbaar.

Laatste nieuws

Met ingang van 1 januari 2015 is het Nationaal Water Model operationeel. Het  Deltamodel is niet meer in gebruik.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Het Deltamodel is vervangen door het Nationaal Water Model. Het Deltamodel bestond uit een aantal samenwerkende (reken)applicaties. Deze applicaties zijn nog steeds beschikbaar en worden, waar relevant, nu ingezet vanuit het Nationaal Water Model. Dit zijn de betreffende gerelateerde applicaties:

Documenten

De meest relevante documenten die gebruikt zijn tijdens de toepassingsperiode van het Deltamodel:

Systeemvereisten

Geen informatie beschikbaar.

Download

Niet van toepassing.


Nieuwsarchief Deltamodel