Baseline

De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De pagina's voor applicaties en modellen worden op de Helpdesk Water niet meer geactualiseerd. De pagina’s van Applicaties en Modellen op de Helpdesk Water vervallen in de loop van 2022.

De actuele informatie van Baseline is te vinden op  
IPLO Applicaties en Modellen - Baseline

Wat doet de applicatie

Baseline bestaat uit een ArcGIS-applicatie en een ArcGIS-database. De ArcGIS-database bevat die ruimtelijke informatie van de beheergebieden van Rijkswaterstaat waarmee het door middel van de ArcGIS-applicatie mogelijk is om modelschematisatie af te leiden voor de hydraulische modellen Waqua, D-HYDRO, Delft3D versie 4, D-HYDRO Suite, SWAN en SOBEK. De database zorgt voor een gestructureerde opslag van gebiedgegevens, de applicatie voor een reproduceerbare werkwijze voor de bewerking en actualisatie van de gebiedgegevens en voor een geautomatiseerde werkwijze naar de modelschematisatie van de hydraulische modellen.

Baseline-voorbeeld

Voor wie is de applicatie bedoeld

Baseline is een ArcGIS-hulpmiddel, en in sommige gevallen een voorgeschreven hulpmiddel, voor modelleurs van hydraulische modellen.

De software is vrij te downloaden. Voor sommige werkzaamheden voor Rijkswaterstaat wordt het gebruik van de Baseline applicatie en database voorgeschreven.

De Baseline databases (gebiedsschematisaties) kunnen worden aangevraagd via de pagina Modelschematisaties.

Laatste nieuws

De meest recente vijfde generatie Baseline is versie  5.3.4 (6 september 2021). Hoogstwaarschijnlijk is dit ook de laatste versie in deze generatie. Baseline versie 5.3.4 is ook geschikt voor Arcgis 10.6.1.

De meest recente zesde generatie Baseline is versie  versie 6.2.1 (16 maart 2021). Baseline versie 6.2.1 is ook geschikt voor Arcgis 10.6.1
Vanwege de grootte van de bestanden komt de uitlevering in 3 delen:
Deel _1 bevat installatie voor Arcgis 10.3.1, 10.4 en 10.5
Deel _2 bevat installatie voor Arcgis 10.6.1, 10.7 en 10.8
Deel _3 bevat de installatie test data

Contact

Uw vraag over Baseline kunt u stellen aan de Baseline Servicedesk via het meldingsformulier.

Links

Gerelateerde applicaties:

Systeemvereisten

Deze staan vermeld in de Release notes en zijn een onderdeel van de documentatie bij de software versie.

Dienstspecificaties Invoer Baseline

De Dienstspecificaties Invoer Baseline gelden voor het beheergebied van RWS en zijn opgesteld om bronbestanden op een eenduidige en reproduceerbare wijze om te zetten naar een Baseline databestand.
Dit document bevat naast producteisen ook een aantal minimale eisen waaraan de actualisatie methode moet voldoen. De Dienstspecificaties Invoer Baseline zijn gebaseerd op Baseline generatie 4. Grotendeels zijn ze ook geldig voor Baseline 5 en Baseline 6, uitgezonderd het onderliggende Baseline Dataprotocol. De Dienstspecificaties worden voor Baseline 6 opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.