Aquo-kit

Wat doet de applicatie?

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus: voor zowel eigen rapportages als KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen.

Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische (en vanaf 2016 ook biologische) monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Nederlandse waterbeheerders en adviesbureaus die werkzaamheden voor hen uitvoeren.
Om met Aquo-kit te kunnen werken, heeft u een account nodig. Via contactpersoon voor Aquo-kit bij uw waterbeheerder kunt u een account aanvragen. Als u niet weet wie de contactpersoon is binnen uw organisatie, neem dan contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water.

Laatste nieuws

Kijk hier voor het laatste nieuws over de Aquo-kit.

Contact

Servicedesk Informatiehuis Water, 088 7971444 of servicedesk@ihw.nl.

Links

De volgende pagina is voor u van belang: de webpagina van het Informatiehuis Water.

Documenten

Kijk op deze pagina voor de stappenplannen en de gebruikershandleiding.

De volgende stappenplannen zijn beschikbaar: Toetsing Waterkwaliteit, Toetsing Bodemkwaliteit, KRW-beoordeling Oppervlaktewater en KRW-beoordeling Grondwater. Voor het uitvoeren een zwemwatertoetsing kunt u het stappenplan Toetsing Waterkwaliteit volgen.

Systeemvereisten

Aquo-kit is een web-applicatie. Hiervoor is een internetaansluiting en een browser nodig.

Download

Niet van toepassing, Aquo-kit is een web-applicatie.