Actueel Waterbericht

Wat doet de applicatie?

Het bieden van een online omgeving voor alle geïnteresseerden waarbij de bezoekers zowel grafisch als tekstueel een eerste indruk krijgen van de actuele stand van zaken rondom het waterbeheer in Nederland.

Het Actueel Waterbericht geeft in één oogopslag de actuele situatie van het landelijk waterbeheer, inclusief de waarschuwingen en/of bijzonderheden. Bezoekers die meer willen weten, kunnen doorgaan naar de inhoudelijke waterberichten per gebied in Nederland. Wil men daarna nog meer weten, dan komt met uit op de professionele pagina’s waarop onder andere de actuele en verwachte waterdata staan, inclusief uitgebreide informatie over de stand van zaken rondom de huidige en verwachte watersituatie.

Het Actueel Waterbericht bestaat uit drie delen:

  1. De actuele situatie en waarschuwingen in Nederland
  2. Een duiding van de situatie en een verwachting van de komende 48 uur
  3. Doorverwijzingen naar waterdata en overige specifieke informatie

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is de ontwikkelaar van het Actueel Waterbericht. De informatie voor in het Actueel Waterbericht wordt tijdens normale omstandigheden geleverd door de regionale diensten en berichtencentra van Rijkswaterstaat. Tijdens bijzondere omstandigheden leveren de Crisisadviesgroepen en de Landelijke Coördinatiecommissies de informatie voor in het Actueel Waterbericht.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Het Actueel Waterbericht is een online applicatie waarmee burgers en professionals snel een beeld kunnen vormen over de actuele stand van zaken op het gebied van hoogwater, storm, droogte of milieuverontreinigingen in het water. Daarnaast fungeert het als portalfunctie naar specifieke informatie en waterdata.

Laatste nieuws

Geen nieuws

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen over het Actueel Waterbericht

Links

Documenten

Niet van toepassing

Systeemvereisten

Het Actueel Waterbericht is een internetapplicatie.

Download

Niet van toepassing