Protide

Wat doet de applicatie?

Het programma Protide (PRObabilistic TIdal window DEtermination) berekent voor een specifiek schip de periode waarin het de toegangsgeul van een zeehaven veilig kan bevaren. Daarvoor maakt het gebruik van actuele voorspellingen van waterstand, stroming en golven. Het resultaat is een tijpoort en voor een referentievaart de onderweg te verwachten scheepsbewegingen, kielspeling en kans op raken van de bodem.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Medewerkers van het Hydro Meteo centrum Noordzee voeren de tijpoortberekeningen in op aanvraag van het havenbedrijf. Belanghebbenden (havenbedrijf, loodsen, agent) met toegangsrechten kunnen de tijpoortgegevens op de Protide-website inzien en downloaden. Deze website is momenteel ingericht voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Eemshaven.

Laatste nieuws

Protide maakt gebruik van de 2D golf- en deiningsvoorspelling uit het sinds kort operationele model Swan-noordzee.

Contactgegevens

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

De volgende pagina’s zijn voor u van belang: protide.rws.nl en waterberichtgeving.rws.nl.

Documenten

Niet van toepassing.

Systeemvereisten

Internet en webbrowser

Download

Niet van toepassing

Link(s) naar de bijbehorende modelschematisatie(s)

De geulschematisatie is binnen de website van Protide beschikbaar voor administrators. Kijk hier voor meer informatie.