Nieuwe producten

Het afgelopen voorjaar zijn gebruikersprofielen opgesteld. Het voordeel van deze profielen is dat WAB*info direct aan kan sluiten op verschillende soorten gebruikers. Zij krijgen op maat de juiste soort menu's en informatie, bijv. projecten en rapportages te zien. Op basis van de werkprocessen 'saneren van vervuilde waterbodems' en 'nautisch onderhoudsbaggerwerk' bij de regionale dienst Noord Holland, is het gebruik van WAB*info voor verschillende gebruikersgroepen uitgewerkt als aanvulling op het Functioneel Ontwerp.

Een belangrijk deel van de waterbodemgegevens (de meetgegevens) van WAB*info zal worden opgeslagen in de database van WADI. Anticiperend op de realisatie van WAB*info is een tweetal pilots gestart bij de regionale diensten Zeeland en Noord Holland t.b.v. de conversie van gegevens naar WADI. Middels een presentatie is een tussenstand getoond tijdens de vergadering van de BegeleidingsCommissie van 9 juni 2005. Hieronder vindt u tevens het laatste concept van het rapport over deze pilots.

Op basis van reacties van toekomstige gebruikers is inmiddels een beperkt aantal aanpassingen in de demoversie doorgevoerd. Deze aanpassingen zullen in later stadium ook hun beslag krijgen in het Functioneel Ontwerp. Het betreft met name het aan- en uitvinken van geometrie van projectgebieden, tonen van boorstaten en rapporten.

  • Interactieve Demoversie WABinfo functionaliteit (ppt, versie 10 juni 2005, niet meer beschikbaar, update versie 4.1 8.3 MB)

Deze stukken kunnen ook gedownload worden via menu-optie Producten.