Organisatie

Op 9 juli 2009 is besloten om live te gaan met WAB*info dit houdt in dat de huidige structuur wordt omgevormd naar een nieuwe beheerorganisatie.

Overlegstructuur

Er is voor de nieuwe organisatie een opzet gemaakt die je via de powerpoint presentatie, die aan de rechterzijde van deze pagina is op te halen, kunt bekijken.

Het bedrijfsproces is leidend voor de applicaties, waaronder WAB*info, die binnen dit bedrijfsproces gebruikt worden. Dit houdt concreet in dat als, om wat voor redenen dan ook, iets veranderd in het bedrijfsproces dit een gevolg kan hebben op één of meer applicaties die binnen dit proces gebruikt worden en mogelijk ook onderlinge gevolgen tussen applicaties. Daarom is het noodzakelijk dat er een goede modus gevonden wordt om het bedrijfsproces en de afstemming met de functionaliteiten van de applicaties te waarborgen. Dit gebeurd door twee overlegvormen het Gebruikersoverleg Bedrijfsprocessen(GOB) waar alles rond de processen besproken wordt. Wijzigingen die leiden tot mogelijke aanpassingen in applicaties worden verder behandeld in het Gebruikersoverleg Functioneel (GOF).

Gebruikersondersteuning

In eerste instantie zijn de datamanagers de aangewezen personen voor de eerste lijns ondersteuning. Zodra zij de gebruiker niet kunnen helpen dan kan er opgeschaald worden naar Functioneel beheer.

Foutafhandeling

Fouten in het systeem kunnen gemeld worden bij de regionaal datamanager, zij zijn de sleutelfiguur tussen de gebruiker en functioneel beheer. Deze fouten zullen, mits er geen goede workaround is zo snel mogelijk worden opgelost. Is er een goede workaround dan wordt het foutherstel meegenomen in de eerst volgende release.

Wensen

Ook wensen ten aanzien van WAB*info zijn bij de regionaal datamanager aan te melden. Wensen kunnen bestaan uit een aantal soorten waarbij de meest voorkomende zijn:

  • Gebruikersvriendelijker maken van de applicatie
  • Aanpassingen of nieuwe functie ten behoeve van het bedrijfsproces

Deze wensen worden op een later tijdstip beoordeeld en besproken in een overleg met een afvaardiging van gebruikers en moet gekeken worden of iedereen achter deze wens staat, dit geldt dan met name voor de eerste soort wens en voor de tweede soort moet besproken worden of deze wensen aansluiten bij het bedrijfsproces.

Nieuwe wetgeving

Als nieuwe wetgeving invloed heeft op het bedrijfsproces en daarmee ook op een applicatie dan zal dit voorrang hebben op de eerdere wensen en afhankelijk van de ingreep zal er gekeken worden of wensen meegenomen kunnen worden.

Datamanagers

De regionale datamanagers zijn bekend en zij zullen ook een vraagbaakfunctie vervullen voor de andere gebruikers binnen de regio die de datamanagers bedienen. Zodra zij een vraag niet kunnen beantwoorden dan wordt deze opgeschaald naar functioneel beheer.

Datamanagers

RWS-regio

Regio Datamanager
RWS NN Xander Udo xander.udo@rws.nl
RWS WNN Xander Udo xander.udo@rws.nl
RWS MN Xander Udo xander.udo@rws.nl
RWS ON Ton Engelen ton.engelen@rws.nl
RWS ZN Ton Engelen ton.engelen@rws.nl
RWS WNZ Ton Engelen ton.engelen@rws.nl
RWS ZD Vacant
Het overige beheer is als volgt geregeld:
Beheervorm Dienst contactpersoon telefo
Functioneelbeheer GPO-WP

Dave Brouwer
dave.brouwer@rws.nl

0651381370
Applicatie Management CIV-OSR

Robert Hoogervorst
robert.hoogervorst@rws.nl

0651450375
Service Management CIV-ISM